Teleopieka domowa

Gmina Zabłudów realizuje Projekt pn. „Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego+ w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027 Priorytet VIII: Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego, Działanie 8.4 Wzrost dostępności usług społecznych.

Liderem projektu jest Województwo Podlaskie, Partnerami 35 Gmin, w tym Gmina Zabłudów a Realizatorami: 33 lokalne ośrodki pomocy społecznej tym MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZABŁUDOWIE oraz 2 centra usług społecznych, Gmina Zabłudów ostatecznie, w wyniku negocjacji, otrzymała dofinansowanie na kwotę 1.239.202,80 zł. Całkowita wartość projektu wynosi: 1 304.424,00 zł.

Projekt będzie trwał do 31 grudnia 2027 r.

Celem projektu jest upowszechnienie i realizacja świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Udział w projekcie dla osób będących uczestnikami projektu jest bezpłatny.

Do kogo kierowane są usługi?:

Ze wsparcia będą mogli korzystać mieszkańcy i mieszkanki miasta i Gminy Zabłudów, potrzebujący wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i spełniający, co najmniej jednoz poniższych kryteriów:
- osoby w wieku powyżej 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn,
- osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności od 18 lat,
- osoby z niepełnosprawnością intelektualną w wieku od 18 lat;
- osoby z zaburzeniami psychicznymi w wieku od 18 lat;

Wsparciem planuje się objąć łącznie 20 osób.

Gmina Zabłudów oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabłudowie w ramach Programu teleopieki domowej będą świadczyć następujące usługi:
- sąsiedzkie 2 osoby
- opiekuńcze 8 osób
- asystenckie 10 osób

Osoby zainteresowane powyższym wsparciem szersze spektrum informacji mogą uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zabłudowie oraz w MOPS w Zabłudowie, ul. Mickiewicza 5 tel. 85 66 306 44

Metryka strony

Udostępniający: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZABŁUDOWIE

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Torbicz

Data wytworzenia: 2024-06-06

Wprowadzający: Marcin Ciuchniecki

Data modyfikacji: 2024-06-19

Opublikował: Marcin Ciuchniecki

Data publikacji: 2024-06-06